header1.jpg header2.jpg header3.jpg header4.jpg header5.jpg header6.jpg header7.jpg header8.jpg header9.jpgDuna Táncműhely

Nyelv:


2010. október 10. 20.00


Az ember a "beavatás" révén nyer új minőséget, válik azzá ami, és aminek lennie kell: a szellemi életre nyitott lénnyé, a kultúra részévé (Eliade) és hordozójává, nyeri el a lehetőséget önmaga megalkotására és meghatározására. A kultúra a múltban gyökeredzik, magában hordozza történetét, azonban emlékeink nem tényszerűek, hanem mai gondolkodásmódunknak alávetettek (actual-DNS1), másrészt, ahogy az információ-hordozó és továbbadó DNS, úgy a kultúra is változik - sőt, fennmaradásának, túlélésének feltétele a változásra való képesség (actual-DNS2). Biológiai és szellemi létünkben egyszerre van jelen a változás és az állandóság, az általános (trans-DNS) és az egyedi. 
A tradíció jeleinek absztrakciójával újat, aktuálisat teremtő magaskultúra működésének tehát egyik alapja a hagyomány értelmezése, szemben a tömegkultúra kliséit használó hagyomány-aktualizálással (pop-DNS), a megrendezett hagyománnyal (pseudo-DNS) vagy a nosztalgikus jellel (retro-DNS).
A rendre újjászülető archaikus és a folyamatos szellemi átalakulásban élő mai emberben a megújulás, a renovatio utáni vágy, az emberi létezés egyik egzisztenciális élménye a közös: a re-DNS.
Az új minőség kialakulása folyamat, a változásnak nincs pillanata, nincs kapu, csak út, így "szertartás" sincs; a "szertartásra" való felkészülés, a megélt és irányított változás maga "a beavatás", a re-DNS működésének célja.

Táncosok: Bora Gábor, Katona Gábor, ifj. Zsuráfszki Zoltán
Zenészek: Dresch Mihály, Bakay Márton, Hock Ernő
Zeneszerző: Dresch Dudás Mihály
Technikai munkatárs: Payer Ferenc
Koreográfus, látványtervező: Kovács Gerzson Péter

Az előadás létrejöttét támogatta: Trafó KMH Kht., OKM, NKA, MÁNE, Kultúrmata


A valószerű és az absztrakt határán rajzolja meg újra s újra színpadi világát, s e világ (színpadi) lakóit Kovács Gerzson Péter. A hihetetlen következetességgel alkotó koreográfus valami olyasmit talált föl magának, egy olyan köztes útra lelt, ahol minden, de minden, ami csak létezik, egyszerre mutatja színét és fonákját. Figurái kortalanul lebegnek elő a múltból és tűnnek el a beláthatatlan időben, miközben mindig és állandóan az aktuális jelennel (is) szembesítenek. (Péter Márta, kultúra.hu)

Izgalmas élményt jelent elolvasni egy-egy új TranzDanz bemutató színlapját. Nem csupán azért, mert Kovács Gerzson Péter bevezető szövegei egyedülálló minőséget képviselnek e terepen elgondolkodtató, a nézőt már jó előre szellemi partnernek tekintő voltukban. Különös e textusok, s egy-egy, adott előadás viszonya is. KGP voltaképp teljes munkásságát, saját világlátását, kultúra-értelmezésének, hagyomány-, modernség-, haladás-képének alapvetéseit olvashatjuk e lapokon. (...) Sodró lendületű, magával ragadó alkotás a RE-DNS, mely mindenféle kísérőszöveg nélkül is képes magasabb szférákba magával ragadni a figyelmes szemlélő elméjét. Alakjai hol mondabéli vándorok, hol groteszk rajzfilmfigurák, emberi lények, vagy vivősejtek, idegi ingerületek, áramló energiák. A térben vonuló, le-letáborozó, alkalmi tábort-tanyát ütő hármak semleges, fekete ruhában, nadrágban-pólóban. (Halász Tamás, táncélet.hu)


www.tranzdanz.hu


                            

Fotó: Dusa Gábor